Home Porto Alegre Congress

Metropolis PoA

Web pel 10è Congrés Mundial de Metropolis “Ciutats en Transició”, celebrat a Porto Alegre (Brasil) durant el mes de novembre de 2011. Desenvolupada amb Drupal 6.

2011