Conflictes Asia Home

Conflictes a l'Àsia

Aquest portal té com a finalitat la sensibilització de la població de la ciutat de L'Hospitalet, i per extensió de tota la població de parla catalana, respecte a l'existència de conflictes polítics i socials a diferents indrets del continent asiàtic i les conseqüències que tenen sobre els drets humans de les poblacions involucrades. Projecte realitzat per l'Observatori del Tibet i Àsia Central de la Universitat de Barcelona i per l'Ajuntament de l'Hospitalet