Home Barcelona Té Sang

Barcelona Té Sang

Participació a la campanya “Barcelona Té Sang” realitzada durant l’any 2010 en motiu del nomenament de Barcelona com a Capital Mundial de la Donació de Sang. Es va realitzar un web per la campanya i una aplicació per Facebook basada en la geolocalització dels donants.

2010 - 2011